Litteraturhuset

Recoveryseminaret 2023

"There is no health without mental health, and there is no mental health without human rights."

– Dainius Puras
Dato
06.03.2023
Tid
17.00-21.00
Sted
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Pris
Fri entré
Påmelding
No items found.

Program

15.00 Kunstnernes hus kino

Lukket visning av den banebrytende filmen The Recovery Channel, produsert av Twentyone Pictures. Presentasjon ved regissør Ellen Ugelstad . Filmen vises ikke i sin helhet, men i lange strekk.
Kun for inviterte.

17.00 Dørene åpner på Litteraturhuset
17.30 Velkommen

Kveldens møteleder er Erik Wold

17.35 Regissør Ellen Ugelstad
17.45 Didrik Heggdal

Seksjonsleder / Psykologspesialist ved BET seksjon, Vestre Viken

17.55 Ole Andreas Underland

Pådriver og gründer av det første Recoveryorienterte sykehuset i verden. Det hele startet med en ambisjon om å skape et sykehus etter pasientenes ønske. Hvilket helsevesen vil vi ha i norsk psykiatri?

17.50 Tonje Karna Finsås

Tonje har mange års erfaring med psykiske helseproblemer. Nå er hun ute med sin første diktsamling "Fra mørket til Lyset".

18.00 Tonje Karna Finsås

Tonje har mange års erfaring med psykiske helseproblemer. Nå er hun ute med sin første diktsamling "Fra mørket til Lyset".

18.10 Ragnfrid Kogstad

Ragnfrid Kogstad er sosiolog og professor emeritus i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet, med doktorgrad fra det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel var «Fortellinger fra andre posisjoner» og er basert på mange hundre historier fra personer som har erfaringer med psykisk helsevern. Hun har forsket inne ulike samfunnsfaglige områder, men har de siste årene hatt hovedfokus på etikk, menneskerettigheter og ulike veier til humane, ikke-krenkende hjelpetilbud.

18.30 Dainius Püras

He is  professor of child psychiatry and public mental health at Vilnius University, Lithuania. Since 2018 he is  director of the Human rights monitoring institute – NGO based in Lithuania. Among positions he was holding, he was President of Lithuanian Psychiatric Association, Dean of Medical Faculty of Vilnius University, President of Baltic Association for Rehabilitation. During the years 2007-2011 Dainius Püras was a member of the UN Committee on the rights of the child.  During the years 2014 – 2020 he was serving as a UN Special Rapporteur on the right to physical and mental health.

Prof. Püras has been actively involved in national and international activities in the field of developing and implementing evidence-based and human rights based health-related policies and services, with special focus on children, persons with mental health conditions and other groups in vulnerable situations and issues related to promotion of mental health and prevention of all forms of violence.  His main interest is management of change in the field of health-related services regionally and globally, with main focus on operationalization of human rights based approach through effective policies and services.

19.10 Pause med enkel servering
19.30 Robert Whitaker

He is an American journalist and author, writing primarily about medicine, science, and history. He is the author of five books, three of which cover the history or practice of modern psychiatry. He has won numerous awards for science writing, and in 1998 he was part of a team writing for the Boston Globe that was shortlisted for the 1999 Pulitzer Prize for Public Service for a series of articles questioning the ethics of psychiatric research in which unsuspecting patients were given drugs expected to heighten their psychosis.He is the founder and publisher of Mad in America, a webzine critical of the modern psychiatric establishment.

19.55 Michelle Funk  

Dr Michelle Funk er enhetsleder for WHOs team for politikk, lov og menneskerettigheter. Hun er ansvarlig for tverrgående arbeid knyttet til politikk, planlegging, tjenesteutvikling, menneskerettigheter og lovverk på tvers av enhetene for psykisk helse, hjernehelse og rusmiddelbruk ved Institutt for psykisk helse og rus. Hun leder WHO QualityRights Initiative som bygger kapasitet hos interessenter til å forstå og fremme menneskerettigheter og tilnærminger til recovery, og støtter land til å utvikle tjenester, retningslinjer og lover i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder.

20.15 Panel ledet av Erik Wold
20.50 Oppsummering av kvelden - fremtidshåp i panelet

Panel bestående av Mette Ellingsdalen, leder WSO, Vebjørn Leite Olsen, nestleder Mental Helse Ungdom, Sjur Seim, Psykiater medisinskfaglig rådgiver fra Hurdalsjøen Recoverysenter, Didrik Heggdal, Seksjonsleder/psykologspesialist ved BET seksjonen Vestre Viken, Synne Bernahard, Lege/helserettsadvokat, to tidligere pasienter fra BET og to tidligere pasienter fra Hurdalsjøen Reoverysenter.

Recoveryseminaret avholdes i Litteraturhuset, Sal Wergeland.
Begrenset antall plasser, 200 sitteplasser.

Arrangementer er åpent for alle, og det blir enkel bevertning.
Velkommen!