Psykisk helse

- Med utgangspunkt i menneskets motstandsressurser


Et bærekraftig samfunn legger til rette for at vi forstår og blir bevisst egne motstandsressurser.
Det er av avgjørende betydning for vår egen helse, for hvordan vi takler helseproblemer og hvordan vi mestrer motgang i livene våre.

Recoverystiftelsen

En kunnskapsbasert, ideell og livssynsnøytral virksomhet

Recoverystiftelsen har som formål å bidra til utvikling og innovasjon innenfor helse og velferdstjenester, nasjonalt og internasjonalt. Recoverystiftelsen  yter tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten på psykisk helse og alle segmenter i primærhelsetjenesten. Stiftelsen har et særskilt fokus på recoveryorientert teori og salutogen tilnærming. Vi bruker en recoveryorientert behandlingsmetodikk kalt IMR- Illness, management and Recovery. I andre segmenter bruker vi andre formålstjenlige personsentrerte miljøbehandlingsmetoder. Stiftelsen samarbeider med ulike forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Stiftelsen yter konsulenttjenester, kurs, sertifisering og seminarvirksomhet

Bak
stiftelsen

Stiftelsen er etablert av gründerne og eierne i Recoveryakademiet. Etter flere års drift av  spesialisthelsetjeneste innenfor psykisk helse på  recoveryklinikkene i Hurdal ville eierne i større grad dele erfaringer og kunnskap rundt behandlingsmetode og filosofi, samt bidra til ytterligere utvikling, innovasjon og forskning innenfor recovery og IMR. Stifterne mener en selvstendig ideell stiftelse,  egner seg best for et slikt formål.

Besøk recoveryakademiet.no
Våre
tjenester

Partnerskapsavtale mellom
imr-nettverket og recoverystiftelsen

Recoverystiftelsen administrerer IMR-nettverkets sekretariat.
Vi arrangerer nettverkets IMR kurs og sertifiseringsløp, samt årskonferansen.

Besøk nettsiden
Aktuelle kurs
& Seminarer
Vi har ingen ledige kurs for øyeblikket.
No items found.
Våre
Samarbeidspartnere
Kontaktinfo

Siv Helen Rydheim

Spesialrådgiver

Kontakt
oss

Ønsker du mer informasjon om stiftelsen eller våre tilbud, ta gjerne kontakt med oss.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Telefon: 472 86 546
E-post: post@recoverystiftelsen.no