Nettkurs: IMR-terapeut

Bli IMR-terapeut

Vi inviterer til to dagers nettkurs med grunninnføring i og bruk av IMR Illness Management & Recovery. To dagers kurs vil, sammen med bruk av IMR under veiledning gjennom et år, kunne gi godkjenning som IMR-terapeut.

Kurset gjennomføres digitalt.

Dato
10. og 17. april 2024
Tid
16.00-20.00, begge dager
Sted
Pris
10.500,- pr. deltaker.
Pris inkluderer 8 timer kurs + veiledning over 1 år.
Påmeldingsfrist
Påmelding
No items found.

Kurset inneholder blant annet

  • Bakgrunn og teori om IMR
  • Forskningsresultater
  • Teori om recovery - medvirkning og mestring
  • Gjennomgang av de 5 virksomme komponentene i IMR : psykoedukasjon, mestre ferdigheter, øke sosial kompetanse, hindre tilbakefall og riktig medisinbruk (hvis en bruker medisiner)
  • Gjennomgang av teoriene som anvendes: Motiverende intervju, kognitiv terapi,
  • psykoedukative strategier.
  • Gjennomgang av programmet; overordnet mål, målgruppe, format og tilfriskningsmål
  • Gjennomgang av modulene
  • Gjennomgang av stress-sårbarhetsmodellen
  • Praktiske oppgaver

Kursholdere

Kristin S. Heiervang- Seniorforsker, psykolog PhD, FoU psykisk helsevern
Kristine Omvik Bråten - Metodeveileder for Recoverystiftelsen

Krav til godkjenning

To dagers kurs vil, sammen med bruk av IMR under veiledning gjennom et år, kunne gi godkjenning som IMR-terapeut. Detaljer om krav til godkjenning ligger på imr-nettverket.no.
Det oppfordres til å se gjennom de ulike modulene i programmet på samme nettsted før kurset.