Fagkonferansen 2022

Fagkonferanse – Illness Management Recovery

Velkommen til årets fagkonferanse 2022, Illness Management Recovery (IMR).

Dato
25. mai 2022
Tid
09.00-16.00
Sted
Thon Hotel Oslo Airport
Pris
1.350,- / Inkluderer kaffe/te, snackspause og lunsj
Påmeldingsfrist
Påmelding
No items found.

PROGRAM

08.00 Registrering av deltagere
09.00 velkommen til konferanse
09.15 Andreas Seierstad: Erfaringer fra implementering av IMR i en seksjon for tidlig psykosebehandling

Andreas er IMR-terapeut og psykiatrisk sykepleier med master. Jobber som fagsykepleier ved Seksjon for tidlig Psykosebehandling, OUS

09.45 Liten pause
10.00 Kristin Heiervang, Psykolog PhD, seniorforsker Akershus universitetssykehus

Kristin vil dele resultater fra et Phd-prosjekt om personlig recovery og tilfredshet med helsetjenester hos mennesker med psykose.

10.30 Hilde Andreassenog Hanne Paulsen: Erfaringer på tvers

Hilde er spesialsykepleier og Hanne er ergoterapeut. Begge jobber for Stiftelsen Crux.
Klarer de ulike tjenestene og samarbeide om IMR? Får deltagere på IMR muligheten til å bruke metoden videre i andre tjenester?

11.00  Mats Andreassen og Ingrid Hjell

Mats er pedagogisk rådgiver og Ingrid er ergoterapeut, begge jobber på Hurdalsjøen Recoverysenter. De vill gi noen svar på hvordan bruk av IMR som metode påvirker hverdagen i en medisinfri døgnenhet.

11.30 Lunsj
12.30 IMR og kultur
12.45 Lill Solbakken og Tone Winnem

En åpen dialog med ei dame som har vært deltager på IMR-gruppe.

13.15 Liten pause
13.30 Kristin Berre Ørjasæter, Førsteamanuensis i helse og sosialvitenskap, Nord Universitet

Kristen er i gang med forskning på hvordan det oppleves å jobbe med IMR som metode i Psykisk helsevern. Vi får høre litt om både muligheter og utfordringer

14.05 Liten pause
14.15 Andreas Seim, PhD , grunder og daglig leder i VOXT

VOXT er en web-app som gjør det lettere å starte samtaler som forandrer. I denne sesjonen skal vi bruke verktøyet sammen - for å dele erfaringer og reflektere sammen om arbeid med IMR.

15.00 Liten pause
15.15 Raymond Løver og Morten Quille

Raymond er IMR-terapeut og erfaringskonsulent. Morten er IMR-terapeut, IMR-veileder og vernepleier. Sammen har de ledet IMR-grupper på Nedre Romerike DPS, Akershus universitetssykehus. De har kommet frem til at i Vernepleier + Erfaringskonsulent =  Sant

15.45 Avslutning
16.00 Takk for i dag, og vel hjem!

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.

Servering

Kaffe/te, snackspause og lunsj

Ved behov for overnatting

Booking av rom via e-post til:
Camilla Aasen Kongressjef  
Thon Hotel Oslo Airport
camilla.aasen@olavthon.no
Pris enkeltrom: 995,-
Pris dobbeltrom: 1195,-