IMR-kurs

Bli IMR-terapeut

To dagers kurs med innføring i og bruk av IMR Illness Management & Recovery.
Vil sammen med bruk av IMR under veiledning gjennom et år kunne gi godkjenning som IMR-terapeut.

Dato
4.–5. november 2021
Tid
09.00–15.30 begge dager
Sted
Hurdalsjøen Recoverysenter - avdeling Haraldvangen
Pris
5.300,- / Inkluderer veiledning og oppfølging i 1 år
Påmeldingsfrist
Påmelding
No items found.

Kurset inneholder blant annet

  • Bakgrunn og teori om IMR
  • Forskningsresultater
  • Teori om recoverymedvirkning og mestring
  • Gjennomgang av de 5 virksomme komponentene i IMR: psykoedukasjon, mestre ferdigheter, øke sosial kompetanse, hindre tilbakefall og riktig medisinbruk, hvis en bruker medisiner
  • Gjennomgang av teoriene som anvendes: motiverende intervju, kognitiv terapi,psykoedukative strategier
  • Gjennomgang av programmet: overordnet mål, målgruppe, format og tilfriskningsmål
  • Gjennomgang av modulene med vekt på første modul og fokus på målsetting
  • Gjennomgang av stress-sårbarhetsmodellen
  • Praktiske oppgaver
  • Formidling av erfaring fra en idligere IMR-kursdeltaker


Kursholdere

Kristin S. Heiervang- Seniorforsker, psykolog PhD, FoU psykisk helsevern
Tone Winnem - Fagutvikler Recoverystiftelsen
Kristine Omvik Bråten - Fagutvikler Recoverystiftelsen

Krav til godkjenning

Detaljer om krav til godkjenning ligger på imr-nettverket.no.
Det oppfordres til å se på de ulike modulene her, før kurset.

Servering

Lunsj / Kaffe og te / Snacks

Ved behov for overnatting

Hurdalsjøen Hotell:
Tlf. 63 95 96 00  
Thon Hotel Oslo Airport:
Tlf. 63 92 94 00
For priser og booking av rom oppgi referanse Recoverystiftelsen for beste tilgjengelige pris.